AGENDA OPENBARE GERECHTELIJKE VERKOPEN


Verkoop van inbeslaggenomen roerende goederen, o.m. allerhande meubilair, TV’s, videorecorders, DVD-spelers, geluidsinstallaties, diverse electrische apparaten, enz… Verdere informatie (omschrijving, foto’s, enz…) kan U hieronder raadplegen door het aanklikken van “Gedetailleerde info”. (het betreft een niet-limitatieve lijst dewelke, gezien de aard van de verkoop, nog voor wijziging vatbaar is zonder enige verantwoording)

 

- zaterdag 25 oktober 2014 vanaf 11.00 hr

Openbare Gerechtelijke Verkoop
door het Ambt van Gerechtsdeurwaarder De Sy, Jan

Binnen schip


Openbare verkoping van een binnenschip DIX, overeenkomstig de Wet op de inbeslagneming en het opbod bij vrijwillige vervreemding van de zee- en de binnenschepen, alsmede op de bevoegdheid inzake zee- en binnenvaart , alsmede overeenkomstig de bepalingen van de art.1555 e.v. van het gerechtelijk wetboek, welke verkoping zal plaats vinden onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod op

 

ZATERDAG 25 OKTOBER 2014 om 11.00 uur in de verkoopzaal der Gerechtsdeurwaarders van Limburg, afdeling Hasselt, Staatsbaan 58 te 3545 Halen

 

De eventuele definitieve toewijzing na hoger bod zal plaats vinden op dezelfde plaats en hetzelfde uur op zaterdag 29 november 2014.

 

Naam:  DIX

Type   : motorschip

Materiaal romp:  staal

Bouw:   1957

Lengte: 73.03 m

Breedte 8.20 m

Nettotonnenmaat: 1100.143

Motor: 1 dieselmotor MWM  660PK

 

VERKOOPSVOORWAARDEN  en foto zie:    http://gdwverdes.be/doc/verkoopsvoorwaarden.pdf

Gedetaileerde info »

- zaterdag 8 november 2014 vanaf 09.30 hr

Openbare Gerechtelijke Verkoop
door het Ambt van Gerechtsdeurwaarder Smeets, Marcel

diverse goederen
Te bezichtigen vrijdag voor de verkoop van 16.00 -tot 18.00 hr


Assortiment sigaren, pijpen, aanstekers, tabak, sterke drank….

Gedetaileerde info »